Zwerfjongeren

Symposium Logo 2020 04 02
Eind 2019 heeft staatssecretaris Blokhuis een actieplan gelanceerd voor dak- en thuisloze jongeren (Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport, 2019). Dit is gedaan omdat er in Nederland in 2016 naar schatting 10.700 jongeren in de leeftijd tussen 18 en 27 dak- en thuisloos waren. In de periode 2016-2019 verdrievoudigde het aantal thuislozen tussen de 18 en 30 jaar, tot ruim 12.000 (NOS, 2019).

Deventer denkt zelf, volgens Marleen van der Kolk, die in het bestuur zit van stichting Zwerfjongeren Nederland, dat er 5 zwerfjongeren in Deventer zijn. Volgens de landelijke cijfers zal dit eerder rond de 75 zijn. Volgens Annemiek De Wolf van het Leger des Heils is ook deze inschatting nog aan de lage kant.

Om dit probleem op de kaart te zetten en instellingen en belanghebbenden te inspireren heeft Don Bosco Deventer samen met een aantal organisaties bedacht om een symposium op poten te zetten. Centraal hierin zal het verhaal van Thuisloze jongeren zijn. Deze jongeren willen we graag gebruiken in het organiseren én in het leiden van het symposium.

De bedoeling van het symposium is om bestuurders en beleidsmakers in aanraking te laten komen met verhalen uit de (leef)wereld van (voormalig) zwerfjongeren. Daarnaast willen we inspiratie bieden aan de bezoekers ten aanzien van hoe je deze doelgroep wel op een goede manier kunt ondersteunen.

Samen met studenten van Hogeschool Saxion is de organisatie van het Symposium opgepakt. Organisatorisch zijn we heel ver (draaiboek, programma, e.d.) maar als gevolg van het Covid-19 virus is het nog niet tot uitvoering gebracht. Hopelijk lukt dat nog in het najaar van 2020, of anders voorjaar 2021.