Welkom

TrouwWelkom bij de Stichting Don Bosco Deventer.

Wij houden ons bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor kwetsbare jongeren.
Voor het jaar 2015 e.v. wordt op de volgende hoofdlijnen ingezet:

  • Directe persoonlijke begeleiding van jongeren
  • 'Lifestyle verkenningen'
  • Voorzieningen voor huisvesting en begeleiding

Directe persoonlijke begeleiding:
Een aantal jongeren hebben behoefte aan een 'personal coach' die hen helpt bij het regelen van zaken zoals opleiding of een uitkering. Ouders zijn daartoe niet altijd in staat en professionele instellingen hebben onvoldoende mogelijkheden. Vaak volstaat een bemoedigend gesprek, begeleiding door een medemens met gezond verstand en andere vormen van persoonlijke aandacht.

Lifestyle verkenningen:
Doel is het laten kennis maken met andere vormen van invulling geven aan de dagelijkse gang van zaken. Niet zelden kennen jongeren alleen een zeer eentonige dagbesteding die weinig bevredigend is. Het voorleven van mogelijkheden om met beperkte (financiële) middelen alternatieven te zoeken werpt vruchten af. Jongeren zijn vaak verbaasd over hun eigen mogelijkheden. Voor dit doel wordt ook een caravan ingezet voor een gezamenlijke vakantieweek of om Tienermoeders de gelegenheid te bieden even de dagelijkse sleur te doorbreken.

Huisvesting en begeleiding:
Er is gebleken dat er een groeiende behoefte is aan een specifieke vorm van huisvesting. Een balans tussen 'vrijheid en begeleiding' is daarbij van belang. Helaas is er in Deventer een ernstig tekort aan passende voorzieningen waardoor alleen jongeren met een zware hulpvraag in aanmerking komen.
Bij de inventarisatie van mogelijkheden bleek een deel van een voormalig zorgcentrum buiten gebruik te zijn gesteld. Het bestuur van Don Bosco is in gesprek met de directie van het zorgcentrum en krijgt daarbij steun van verschillende partijen en ook de burger gemeente heeft belangstelling voor het gedachte concept. Het is de bedoeling dat jongeren hun 'recht' op onderdak zelf verdienen door het verrichten van een tegenprestatie t.b.v. het centrum en haar bewoners.


Voor 'contact' kunt u een bericht sturen aan de secretaris.

Don Bosco Deventer is aangesloten bij het samenwerkingsverband Don Bosco Werken Nederland.